Apžvalginė studija

Tipiniai tyrėjo veiksmai apžvalginės stadijos metu:

  • Tiesiogiai įvykio vietos apžiūros metu susipažįsta su jos savybėmis: išdėstymu, lokalizacija kitų aiškių orientyrų atžvilgiu, teritorijos ribomis, įvykio vietos netipinėmis ypatybėmis;
  • Nedelsdamas nustato ir organizuoja akivaizdžių pėdsakų ir prognozuojamų įvykio vietos „mazgų“ apsaugą;
  • Atsižvelgdamas į įvykio vietos situacijos aplinkybes, esamus akivaizdžius pėdsakus ir iš kitų šaltinių gautą informaciją iškelia pirmines įvykio, jo mechanizmo, galimų dalyvių veiksmų ir pan. darbines versijas bei kontraversijas;
  • Numato tų versijų patikimumo galimybes apžiūrint įvykio vietą ir atliekant kitus veiksmus, nustato fkokias versijas galima ir būtina patikrinti apžiūrint įvykio vietą;

Išskiria faktus, kurie neabejotinai neturi tiesioginio ryšio su tiriamu įvykiu;

Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.