Privalome žinoti

Gyvenimo dazai ir durys, tai mūsų pasirinkimas į ateitį. Jauni būdami renkamės , būtent kokiomis spalvomis norime būti ateityje. Mums svarbiausia, kad pasiektume perspektyva. Neturime teisės pasiduoti . Privalome dirbti ir nuolat stengtis. Turime žengti į priekį. Ir jokiais būdais nekreipti dėmesio į tokius, kurie daug kalba už kitus. Kritikai dažnai būna papirkti arba pataikaujantis , nes nori būti kitų pripažinti , o kitaip sulaukti dėmesio . Ar pastebėjome kai kurių žmonių gyvenimus , kurie dažnai būna trapus? Jie nekalti , kad užaugo viena programa. Juk žvirblis irgi nekaltas, kad žiema šala lauke , nes idiotai norintis pasidžiaugti paukščiais šeria maistų , o paskiau sako , tai va tik stipriausi išliek gamtoje, debilizmas. Nesąmonė.  Mes žinome ką mes renkamės. Bet jeigu aš turiu komandą , kurios negaliu išlaikyti , o jinai man pridėtinis turtas , tai aš visai įmanomais būdais stengiuosi laikyti . Vienam studentui duosiu šimta litų , kad kitus pagaišintu ir jų bijotu priimti į darbą , o dar kitus tiesiog užmigdysiu vaistais padarydamas įtaką priklausomybės. Mes gyvename sau , o paskiau kitiems ir nenorime, kad kažkas bėgiotu nuo mūsų , todėl stengiamės išlaikyti įvairiais metodais. Mes privalome atkreipti dėmesį, ten kur svarbiausia. Mes negalime pasiduoti , kai norime turėti savo gyvenimą savo rankose. Privalome , kaip saulė teikianti energija žemei surasti , tai kas mums svarbiausia , kur mes norime , kažkas vystyti . Mes neturime nuleisti rankų ir pasiduoti tiems , kurie tik renkasi mumis dėl galimybės pasidaryti biznį, reklamą. Mes žinome , kas mes esame. Mes ne kailiukų paradas, kur užsidėję paklodę su vaikais lakstytume , kad užsidirbtume papildomą kapeiką, o paskiau kažkas tyčia laikytu mumis nenormaliais , tam kad sukeltu psichologinį išlūkį ir norą įrodinėti , kur visai nereikia. Draugų nuoširdžių labai retai sutiksime , todėl privalome žinoti ar dar nuoširdumas nėra dėl pripirkinėjimo. Juk daugelis mūsų save laiko kažko? Teisingai, bet ar daugelis sugeba nusižeminti , kada yra priverstas sąlygų , kad yra priverstas sąlygų , kurios kitų tyčia sukurtos, tam kad kitam duotume arba atimtume. Gyvenime daug juokingų dalykų sutinkame ir taip pat tragediškų. Mes esame , kokie ? Paprasti , bet mūsų nepaprastumą įtakoja mūsų gyvenimo pasirinkimas. Ar mes kalti , kad elgėmės kitaip , nei dauguma ir panašiai. Vieni gyvename , pagal kitų tam tikrus scenarijus, o dar kiti tik žaidžiame , nes turime tam sąlygas, o vėliau griaužiame save , nes matome , kad nieko nesigavo iš žaidimo , kuris nesuteikia mums daugiau laimėjimo.  Kad laimėtume turime pasistengt kovoti. Ir nekreipti dėmesio , kas ką sako, jeigu atsiprašant neužknisa. Nes daugelis pasirenkame , ką? Baimę arba kovą.

Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.