Statinė stadija

Tipiniai tyrėjo veiksmai statinės apžiūros stadijos metu:

  • Nustato visus faktus, galinčius turėti ryšį su tiriamu įvykiu
  • Eilės tvarka pažymi numeriukais visus aptiktus daiktus
  • Užfiksuoja aptiktą įvykio vietos situaciją ir jos objektų tarpusavio išsidėstymą situacinėse ir mazginėse nuotraukose, tam tikrais atvejais tai gali būti užfiksuota vaizdajuostėje;
  • Nubraižo įvykio vietos schemą, kurioje pažymi aptiktus pėdsakus ir pagrindinius atstumus tarp jų;
  • Užrašuose aprašo apie įvykio vietą ir esamus joje objektus. Vėliau visą informaciją užfiksuoja įvykio vietos apžiūros protokole;
  • Bando nustatyti negatyvias aplinkybes ir jų priežastis.

Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.